Duurzaamheid en Innovatie

Als ontwikkelende aannemer bouwen wij uiteraard conform geldende wet- en regelgeving en huidige comforteisen, maar wij zijn ons ook al aan het voorbereiden op de BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) die mogelijk vanaf 2020 in werking gaat én ZEN (Zeer Energiezuinige Nieuwbouw).
Wij hebben al ervaren dat de BENG eisen een hele andere benadering vragen. Niet alleen op het gebied van bouwtechniek, maar ook heel duidelijk op het gebied van architectuur en situering. Schouten wil echter méér doen dan enkel voldoen aan wetgeving. Wij dragen graag ons steentje bij als het gaat om ontwikkelen en bouwen van duurzame, toekomstbestendige woningbouw.
Op meerdere fronten zijn wij bezig met duurzaamheid en innovatie. Zo combineren wij onderzoek met uitvoerende werkzaamheden bij het bouwen én renoveren van woningen. Hoofd-uitgangspunt in deze ontwikkeling is dat de gezondheid en comfort van de bewoner altijd voorop staan.

Nul op de Meter nieuwbouw

Schouten ontwikkelt Nul Op de Meter (NOM: energie-neutrale) concepten voor zowel nieuwbouw koopwoningen als voor nieuwbouw (sociale) huurwoningen. Een goed voorbeeld van NOM nieuwbouw zijn onze NOM-woningen, die wij op dit moment bouwen in Rijswijk buiten: https://www.eilandrijk.nl/

Waar Schouten zich echter in specialiseert en onderscheidt is de NOM renovatie van portiekflats.

Nul Op de Meter (NOM) renovatie Portiekflats

Waar flink wat aanbieders zich richten op de NOM-renovatie van eengezinswoningen is de NOM-portiekflat renovatie nog veelal onontdekt terrein. Als innoverende aannemer zien wij dat hier niet alleen een urgent vraagstuk ligt, maar dat hier ook flinke kansen liggen om deze renovatie op een nieuwe, innovatieve en conceptmatige wijze aan te pakken. Wij gaan deze uitdaging graag aan.

De bewoner centraal

NOM renovatie van portiekflats betekent vaak een enorme verbetering in de woonkwaliteit voor de bewoner. Omdat renovatie echter vaak in bewoonde staat wordt verricht, ondervindt de bewoner hier logischerwijs hinder van. Deze hinder valt tot een minimum te beperken zolang de bewoner weet wat hem te wachten staat én als helder en tijdig gecommuniceerd wordt. Om de bewoners én woningbouwcorporaties hierin te kunnen ondersteunen heeft Schouten een bewoners-toolkit ontwikkeld. Uitgangspunt is dat de bewoner altijd centraal staat en zo vroeg mogelijk in het proces wordt betrokken.

De gezonde woning

Door een woning zwaar te isoleren en luchtdicht te maken, is het van essentieel belang om de gezondheid van de bewoner vanaf het begin centraal te zetten. Een NOM woning heeft altijd de potentie om gezonder te zijn dan vóór renovatie, mits zorgvuldig uitgedacht en gedetailleerd. Schouten heeft als belangrijkste uitgangspunt dat de gezondheid van de bewoners nooit in het geding mag komen.  

Gebruik het gebouw op een slimme manier

Het grote verschil tussen NOM-portiekflatrenovatie en NOM-renovatie van grondgebonden woningen is dat wij in het geval van portiekflats slim gebruik kunnen maken van het gebouw. In beide gevallen wordt de gevel gestript en wordt de volledige woning ingepakt. Waar wij echter slim het verschil kunnen maken is op installatiegebied. In plaats van per woning een installatie-unit te plaatsen voor zowel verwarming, ventilatie én opwekking kunnen op gebouwniveau een aantal voorzieningen worden gebundeld. Mocht u benieuwd zijn naar onze manier van aanpak, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Roy van den Berg, Nadia Remmerswaal of Stefan Spruit.

roy.vandenberg@schoutenbouw.nl

nadia.remmerswaal@schoutenbouw.nl

stefan.spruit@schoutenbouw.nl

Duurzaamheid en Innovatie