Hout als duurzame energiebron, dit moet je weten!

2023-07-11
Nordicwoods

Er is maar een beperkte hoeveelheid fossiele brandstoffen, maar hout raakt nooit op. Met verantwoord bosbeheer kunnen we altijd genoeg hout hebben. Als je volgens de regels stookt en alleen schoon hout gebruikt, is de verbranding efficiënt en komen er bijna geen schadelijke stoffen vrij. Een goede houtkachel kan meer dan 70% van de energie benutten, wat kan helpen om geld te besparen op de energierekening. Vroeger was hout erg belangrijk als brandstof, voordat we fossiele brandstoffen ontdekten. Maar het gebruik van fossiele brandstoffen heeft veel nadelen, vooral voor het milieu. Daarom is het belangrijk om goede alternatieven te vinden. Beukenhout kopen is de beste optie voor de consument.

Hout wat thuis wordt gestookt

Een deel van het hout wordt gebruikt in gewone kachels bij mensen thuis. Dit gaat voornamelijk om essenhout. Elk jaar wordt er meer dan 1,5 miljoen kubieke meter vers haardhout verbrand (meer dan 880.000 ton droog hout). Ook wordt ongeveer 170.000 ton droog hout verbrand door particulieren. Het hout dat particulieren gebruiken, is goed voor ongeveer 14% van alle hernieuwbare energie in Nederland. Het meeste hout dat wordt gebruikt, komt niet rechtstreeks uit bossen. Het grootste deel (71%) van het hout komt uit stedelijk groen (41%) en landschappelijke beplantingen en andere natuurlijke gebieden, zoals bomen die groeien op zandduinen en heide. Er wordt gediscussieerd over het gebruik van hout door particulieren, vooral als het gaat om rookoverlast. 

Wat is hernieuwbare energie?

Hernieuwbare energie is energie die onbeperkt beschikbaar is, zoals windenergie. Het CBS heeft onderzoek gedaan naar de productie van hernieuwbare energie. Het is opvallend dat het gebruik van houtkachels in huishoudens veel meer warmte opwekt dan verwacht! Er wordt meer dan 7000 TJ aan fossiele energie bespaard, wat overeenkomt met meer dan 224.000.000 m3 Nederlands aardgas! Dit is vergelijkbaar met het energieverbruik van meer dan 100.000 huishoudens.

De import van hout

Nu komt 90% van het hout dat we in Nederland nodig hebben uit andere landen. Door het gebruik van biomassa is het soort hout dat verbrand wordt veranderd. Een deel van het houtafval dat nu wordt verbrand, werd vroeger gebruikt om betere producten te maken, zoals spaanplaat.

Uitstoot verwaarloosbaar

Er is onderzoek gedaan naar de lucht in de regio Arnhem/Nijmegen. Uit het Eolus rapport blijkt dat de hoeveelheid fijnstof die vrijkomt bij het verbranden van hout heel klein is in vergelijking met andere bronnen zoals het verkeer. Het is wel belangrijk om schoon hout te gebruiken en een geschikt apparaat te gebruiken tijdens het stoken.